14. 4. 2015

Sny
 


Kráčam spiaci
krajinou krásnych snov.
Obzerajúc sa do strán
kde ju v obrazoch hľadám.

Kto je to ona?
Tá postava či bytosť
s ktorou v snoch
stále trávim noc.

Tá žena s očarujúcimi očami,
ktorým nejde nepodlahnúť.
A do ktorých by som
do konca života hľadieť chcel.
A nie len tak v závoji tmy,
keď je to nehmotný sen.

9. 4. 2015

Vlak

Sadám si do vlaku
z krajiny
tých detských zážitkov
kde tolko rokov rástol som.

A v tom vláčiku
píšem si pár slov
a či i viac viet
s kráskou modrookou.

Vláčik tak nesúrodo
poskakuje a mení smer.
Občas trošku zákerne
mení význam slov.

Tých pár riadkov
stručných a úprimných
radosť mi pôsobí
a ja si tak cestu
zo srdcom tlčúcim
radosťou užívam.