1. 2. 2008

Otcovi a bratom...

Chladný mesiac

díva sa na moju

bledú a smutnú tvár.

On jediný,

spoločník mojich nocí

dlhých a bezsenných.

.

Dívam sa do tmy

na stenu bielu.

Prehŕňam spomienky

z kopy na kopu…

.

Hľadám v nich

chvíľky jasného šťastia.

Chvíľky

s tými čo mal som rád.

.

Osud však chladný

zavrel nám cesty stretnutí.

A oni,

moji blízki…

Už tam ďaleko.

Navždy odišli.

30. 1. 2008

Vrcholky...

Z vrcholkov hôr

dívam sa tak rád,

na ten svet

tam podomnou.

Tak krásne

odtrhnutý od realít

a vlastného trápenia.

Vychutnávam krásu

únavu a vzrušenie.

.

S láskou,

tou k nebetyčným horám,

s tou,

člověk na svet prichádza.

Milujem

Vás hory sveta celého…

A to naveky!

25. 1. 2008

Päť písmen…

Malé čriepky

obyčajných zážitkov

splietajú sa

do dlhých nitiek

a zväzujú

a zväzujú spomienky.

A oni tak jednoducho

vedú ďalej

tým časom

jedného života.

.

Spletené nitky

obyčajných zážitkov

tvoria to úžasné

na obyčajných písmen

len pár snáď- päť,

čo vyslovíš

iba tak jednoducho

ako ŽIVOT…

22. 1. 2008

Otázky...

Vločka za vločkou

padajú na zem.

A tam len

v kaluž premenené…

Stratené vo večnosti

času tak zvláštneho.

A oni sú

už navždy stratené.

Aspoň však

v kolobeh bezpečne

sa naspäť vrátia.

Otázka

a tiež odpovedí pár.

Je to tak vždy?

Kolobeh vločiek

dáva Ti zmysel?

Mne však

mnoho to dáva.

Môžem trošku len

na kolobeh veriť.

Je to kruh,

špirála či večnosť.

Energia

Pár krokov

ja snažím sa urobiť

v tichosti královstva

všemocnej prírody.

.

Pomaly kráčam

a vnímam krásu.

Ten naprostý kľud

a jej silu…

.

Tichý šum

a svit lásky

tak prirodzenej

až zvieracej.

.

Sadám si v tieni

počúvam ticho.

Napĺňam vnútro

energiou priehrštím.

.

A potom návrat

do nekonečných dní stresu…

:o)

1. 1. 2008

Tak stál som

Tak stál som mnoho dní

na brehu rieky osudu.

V sychravom a tmavom

smutnom počasí.

Bez snov, myšlienok

iba tak sám a …

S láskou už tak vzdialenou,

čo som tak miloval.

Prosil som čas plynúci,

nech vráti sa späť…

Však bez odpovedi

stál som ďalej

v sychravom a tmavom

smutnom počasí.