1. 2. 2008

Otcovi a bratom...

Chladný mesiac

díva sa na moju

bledú a smutnú tvár.

On jediný,

spoločník mojich nocí

dlhých a bezsenných.

.

Dívam sa do tmy

na stenu bielu.

Prehŕňam spomienky

z kopy na kopu…

.

Hľadám v nich

chvíľky jasného šťastia.

Chvíľky

s tými čo mal som rád.

.

Osud však chladný

zavrel nám cesty stretnutí.

A oni,

moji blízki…

Už tam ďaleko.

Navždy odišli.

Žádné komentáře: